Hoe ontladen de iQunet batterijen?

Home > Documentatie > Kennisdatabase > Hoe ontladen de iQunet batterijen?

Hoe ontladen de iQunet batterijen?

iQunet gebruikt twee niet-herlaadbare CR2032 Lithium-knoopcelbatterijen om de iQunet sensors van stroom te voorzien.

 

 

In vergelijking met Lithium-ion-batterijen is de ontlading van Lithium-Mangaandioxide (LiMnO2)-batterijen moeilijk te bepalen. Deze LiMnO2-knoopcelbatterijen hebben een zeer stabiel spanningsniveau gedurende het grootste deel van hun levensduur en hebben pas na ongeveer 2/3 van hun levensduur een significante spanningsval. Het normale gedrag van knoopcelbatterijen in de batterijgevoede iQunet sensoren is als volgt:

  • De batterij begint bij 3,3V (100%) en zakt dan snel naar ± 2,9V (78%).
  • De batterij blijft op dit ongeveer stabiele niveau tussen 2,8V en 2,9V (afhankelijk van de temperatuur).
  • Aan het einde van de levensduur van de batterij zakt het niveau snel van 2,8V (67%) naar 2,4V (22%).
  • Onder 2,7V (56%) – 2,6V (44%) gaat de sensor in de ‘final live’-modus en stopt met meten. De sensor meldt alleen nog temperatuur, batterijniveau en RSSI. Het is mogelijk dat de sensor af en toe een aantal metingen uitvoert, aangezien de batterij na verloop van tijd enigszins zal herstellen na de spanningsval tijdens de draadloze transmissie.
  • Bij ongeveer 2,4V (22%) wordt de batterij te zwak om de sensor aan te drijven en stopt de sensor met werken.

 

Houd de volgende afbeelding in gedachte wanneer u de spanning gebruikt als een indicatie van de huidige capaciteit van de knoopcel.

 

 

In tegenstelling tot andere batterijen zijn Lithium-knoopcelbatterijen ontworpen om in “pulsen” te worden ontladen. Door bijvoorbeeld continu meer dan 0,5mA uit een CR2032-knoopcel te verbruiken, wordt de levensduur van de batterij aanzienlijk verkort en zal de batterij niet meer in staat zijn de nominale 250mAh te leveren. Om dit type batterij efficiënt te laten leeglopen, moet de toepassing een zeer laag constant verbruiksniveau hebben met af en toe enkele hoge stroompulsen. De iQunet sensoren bevinden zich het grootste deel van de tijd in slaapmodus en zullen slechts gedurende een korte periode per cyclus wakker worden/gegevens verzenden, waardoor de batterij zichzelf kan herstellen en optimaal kan worden leeggemaakt.

 

 

Opmerking: wanneer een knoopcelbatterij tijdens de installatie op de verkeerde manier in een iQunet sensor wordt geplaatst (waarschijnlijk met kracht), wordt de batterij kortgesloten en loopt deze binnen enkele minuten leeg. De tweede batterij loopt dan leeg in de kortgesloten batterij en na een paar uur zijn beide batterijen leeg.

 

Opmerking: een sensor die op 1 batterij werkt, gaat maar 30-40% mee in vergelijking met een sensor met 2 batterijen. De batterijelektronica van de sensor werkt zo dat beide batterijen elkaar ondersteunen tijdens de draadloze transmissie (de meest verbruikende actie) om spanningsvallen op de batterijen te voorkomen. Door spanningsvallen kunnen de batterijen zeer snel leeg raken.