Hoe kan ik via local access verbinding maken met de iQunet Server?

Home > Documentatie > Kennisdatabase > Hoe kan ik via local access verbinding maken met de iQunet Server?

Hoe kan ik via local access verbinding maken met de iQunet Server?

 

Zoek het huidige IP-adres van de server in het lokale netwerk op. Het huidige IP-adres is te vinden zoals uitgelegd in de “IP-adres”-sectie. Kopieer dit IP-adres en vervang de “xxx.xxx.xxx.xxx” in http://xxx.xxx.xxx.xxx:8000/dashboard/app met dit adres.

 

Controleer dat uw computer en de server zich op hetzelfde netwerk bevinden door bijvoorbeeld de netwerkinstellingen van uw computer te controleren of door het adres van de server te pingen. Het is ook noodzakelijk dat beide cliënten rechtstreeks met elkaar verbinding kunnen maken. Sommige netwerkconfiguraties laten dergelijke verbindingen niet toe, zelfs wanneer zowel de computer als de server zich op hetzelfde subnet bevinden.