Welke tijdstempels worden er gebruikt op de OPC UA Server?

Home > Documentatie > Kennisdatabase > Welke tijdstempels worden er gebruikt op de OPC UA Server?

Welke tijdstempels worden er gebruikt op de OPC UA Server?

Elk attribuut in OPC UA heeft een sourceTimestamp en een serverTimestamp zoals u hier bijvoorbeeld ziet voor de “batteryVoltage”-node.

 

 

De sourceTimestamp en de serverTimestamp zijn de twee basistijdstempels van OPC UA. Dit is standaard OPC UA-functionaliteit. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de standaards.

 

Wat achtergrondinformatie met betrekking tot ons systeem:

 

De sourceTimestamp geeft het tijdstip aan van de laatste wijziging van de waarde of statusCode en moet altijd worden gegenereerd door dezelfde fysieke klok (cfr https://reference.opcfoundation.org/v104/Core/docs/Part4/7.7.3/) .

In ons geval is de sourceTimestamp de tijdstempel van de meting die u ook ziet in het iQunet Sensordashboard (de tijdstempels van de metingen zijn de tijdstempels van het moment waarop de gegevensdownload voor die as voltooid is).

 

De serverTimestamp wordt gebruikt om het tijdstip weer te geven waarop de server een waarde van een variabele heeft ontvangen of wist dat deze accuraat was (cfr https://reference.opcfoundation.org/v104/Core/docs/Part4/7.7.4/).

In ons geval is de serverTimestamp dus de tijdstempel van het moment waarop de meting wordt ontvangen door de OPC UA Server.

 

Opmerking: voor historische gegevensnodes wordt de sourceTimestamp gebruikt om te bepalen welke historische waarden moeten worden terug gegeven (cfr https://reference.opcfoundation.org/v104/Core/docs/Part11/4.3/).