Hoe kan ik data afhalen van de OPC UA Server?

Home > Documentatie > Kennisdatabase > Hoe kan ik data afhalen van de OPC UA Server?

Hoe kan ik data afhalen van de OPC UA Server?

Opmerking: voor meer informatie over hoe u variabelen kan adresseren, kan u de OPC UA-handleiding downloaden op onze “Documentatie”-pagina.

 

Alle opgeslagen data kan opgehaald worden via de ingebouwde OPC UA Server. De OPC UA Server luistert op elke connectie op poort 4840 ongeacht of er via kabel, hotspot of WiFi verbonden wordt.

 

Als u de hotspotconnectie gebruikt, zal dit dus 192.168.42.1:4840 zijn.

Bij een ander type connectie moet u het IP-adres van de iQunet Server gebruiken (xxx.xxx.xx.xx:4840). Het huidige IP-adres van de server in het netwerk kan gevonden worden zoals uitgelegd in de “IP-adres”-sectie.

 

Om de data via OPC uit te lezen, kan er bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van UA Expert.

Open UA Expert en klik op Server –> Add.

 

 

Dubbelklik op “Double click to Add Server” en vul het IP-adres aan achter opc.tcp://. Klik OK.

 

 

Selecteer deze toegevoegde server nu in de lijst met servers. Alle sensoren die met deze server verbonden zijn, verschijnen nu in de “Address Space”.

 

 

Klik op de macId van de sensor om alle mogelijke attributen van de sensor te zien.

 

 

Voeg een document toe om bijvoorbeeld de boordtemperatuur uit te lezen (Document –> Add). Selecteer “History Trend View” als documenttype en klik “Add”.

 

 

Sleep het “boardTemperature”-attribuut naar het configuratievenster.

 

 

De temperatuur uitlezen kan via een enkele update die alle waardes tussen twee tijdstippen ineens ophaalt of via een cyclische update die om de vooraf ingestelde tijd (update interval) de data over de ingestelde tijdspanne (timespan) uitleest.

 

Het “accelerationPack”-attribuut bevat de onbewerkte data-samples. Het “accelerationPack”-formaat is als volgt:

1/ numSamples: n = #samples

2/ accelArray: rawSample[0:n-1]

3/ sampleRate: bv. 400 = 400Hz

4/ formatRange: bv. 4 = +/-4g (hardware-instelling van de accelerometer IC)

5/ offset: niet gebruikt, 0 (hardware-offset van de accelerometer IC)

6/ encoded_axis: X = 0, Y = 1, Z = 2

7/ prescaler: niet gebruikt (enkel indien geen compressie in debug-mode)

8/ compression: niet gebruikt (0 = geen compressie in debug-mode, 1 = compressie)

 

U zal zien dat de eerste 7 samples van de accelArray (aan de start van elke meting) een transiënt vertonen vanwege het opstartgedrag van het compressiealgoritme. Omdat bij de berekening van de DFT en de RMS een Hanning-venster wordt gebruikt, wordt dit verschijnsel automatisch onderdrukt en heeft het dus geen verdere impact.

 

De omrekening van de accelArray naar g’s is als volgt:

 

Omrekening van rawSample[0:n-1] naar [g]:

 

gSample = rawSample[0:n-1]/512.0*formatRange [g]

gTimes = [0:n-1]/sampleRate [sec]

 

Opmerking: we adviseren om de bewerkte vibration-node te gebruiken voor een één-op-één relatie tussen het iQunet Sensordashboard en de output OPC UA-gegevens. Als u deze node gebruikt, is het niet meer nodig om de data naar g-eenheden om te zetten. Zie de OPC UA gids voor meer informatie over deze vibration-node.