Applicaties Privacy Policy

Home > Applicaties Privacy Policy

Applicaties Privacy Policy

Ons privacybeleid voor onze applicaties is voor het laatst bijgewerkt op 8 mei 2023.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle softwaretoepassingen van iQunet. De applicaties worden gecreëerd en beheerd door iQunet bvba, Broekstraat 82, B-9220 Hamme, België. Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die aan ons worden verstrekt als gevolg van uw gebruik van onze softwaretoepassingen.

We begrijpen het belang van de privacy van onze klanten en de bescherming van hun persoonlijke gegevens. Door onze applicaties te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit privacybeleid, dient u onze softwaretoepassingen niet te gebruiken.

 

Interpretatie en Definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter een hoofdletter is, hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden wordt gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of in meervoud voorkomen.

 

Definities

Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

 • “Account”: betekent een uniek account dat door u is aangemaakt om toegang te krijgen tot de iQunet softwaretoepassingen.
 • “Applicaties” verwijst naar alle iQunet softwaretoepassingen, namelijk de online WebRTC connectie-toepassing (beschikbaar op connect.iqunet.com) om verbinding te maken met de iQunet Servers en gegevens te exporteren naar bijvoorbeeld Google Spreadsheets, en de iQunet Google Looker Studio-connector, gebruikt door u op eender welk elektronisch apparaat.
 • “iQunet” (in dit privacybeleid “Wij”, “Ons” of “Onze” genoemd) verwijst naar iQunet bvba, Broekstraat 82, B-9220 Hamme, België.
 • “Apparaat” betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de iQunet softwaretoepassingen, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • “Persoonsgegevens” is alle informatie over een levend individu die kan worden geïdentificeerd aan de hand van die gegevens.
 • “Diensten” verwijst naar het gebruik van de Applicaties door iQunet om klantenondersteuning te bieden.
 • “Dienstverleners” betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens iQunet verwerkt. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die door iQunet zijn aangesteld om de Diensten te faciliteren, de Diensten namens iQunet te verlenen, diensten met betrekking tot de Diensten uit te voeren of iQunet te helpen bij het analyseren van hoe de Diensten worden gebruikt. Wij kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende Dienstverleners om uw gegevens beter te kunnen verwerken.
 • “Gebruiker” betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Applicaties, of het bedrijf of een andere juridische entiteit namens wie deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Applicaties, voor zover van toepassing.

 

Welke Persoonsgegevens worden verzameld?

Tijdens het gebruik van Onze Applicaties vragen Wij u om Ons persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om u te identificeren, om een gebruikersaccount aan te maken en om te bewijzen dat u geen webrobot bent. De persoonlijk identificeerbare informatie omvat, maar is niet beperkt tot:

 • uw basis accountgegevens:
  • Uw naam,
  • Uw e-mailadres,
  • Uw profielfoto,
 • toegang tot uw Google Spreadsheets-documenten:
  • Toestemming om al uw Google Spreadsheets te bekijken, bewerken, maken en verwijderen,
 • toegang tot uw Google Looker Studio-rapporten:
  • Toestemming om verbinding te maken met een externe dienst.

Tijdens het gebruik van onze Applicaties op uw Apparaat kunnen We ook informatie verzamelen via cookies, webbakens of internet. Deze informatie wordt automatisch verzameld en eenvoudig op uw Apparaat opgeslagen. De informatie zal niet worden gebruikt om u te identificeren.

 

Hoe worden uw Persoonsgegevens verzameld?

We verzamelen uw Persoonsgegevens op verschillende manieren:

 • Wanneer u zich bij Ons registreert en een gebruikersaccount aanmaakt om onze producten en toepassingen op connect.iqunet.com te gebruiken,
 • Wanneer u meetgegevens exporteert naar Google Spreadsheets door te klikken op de Sheets-knop in het iQunet GUI Dashboard van uw iQunet Server,
 • Wanneer u akkoord gaat met het gebruik van Onze Google Looker Studio-connector,
 • Wanneer u contact met Ons opneemt via de website, softwaretoepassingen, per telefoon, e-mail of op een andere manier.

 

Hoe wordt uw informatie gebruikt?

We gebruiken de over u verzamelde informatie op de volgende manieren:

 • Om Onze Applicaties te leveren en te onderhouden,
 • Om informatie te verzamelen om Onze Applicaties en Diensten te verbeteren,
 • Om uw Account te beheren: om uw registratie als Gebruiker van de Applicaties te beheren. De door u verstrekte Persoonsgegevens kunnen u toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Applicaties die voor u als geregistreerde Gebruiker beschikbaar zijn. Uw e-mailadres en wachtwoord worden gebruikt om u te identificeren wanneer u zich aanmeldt bij de Applicaties,
 • Om u klantenondersteuning te bieden,
 • Om uw verzoeken aan ons te vervullen en te beheren,
 • Om klachten over de Applicaties te onderzoeken,
 • Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken,
 • Om het gebruik van Accounts te analyseren en te monitoren om fraude, terrorisme, bedrog, veiligheidsincidenten of criminaliteit te voorkomen, te onderzoeken en/of te melden aan de bevoegde autoriteiten,
 • Om via e-mail contact met u op te nemen over updates die zijn uitgevoerd op uw iQunet Servers of over de functionaliteit van uw iQunet Servers.

 

Hoe wordt uw informatie gedeeld?

Behalve zoals uiteengezet in dit privacybeleid, verkopen, verhuren, delen, verhandelen of geven Wij uw Persoonsgegevens niet aan derden, tenzij Wij uw toestemming hebben of Wij denken dat de wet dit toestaat of vereist.

We kunnen uw Persoonsgegevens delen in de volgende situaties:

 • Met Dienstverleners: We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met Dienstverleners om het gebruik van Onze applicaties te monitoren en te analyseren.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: We kunnen uw Persoonsgegevens delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van Ons bedrijf aan een ander bedrijf.
 • Met gelieerde ondernemingen en/of bedrijven in Onze groep: We kunnen uw informatie delen met Onze gelieerde ondernemingen, in welk geval We van die gelieerde ondernemingen zullen eisen dat zij dit privacybeleid naleven.
 • Met zakelijke partners: We kunnen uw informatie delen met Onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: wanneer u verbinding maakt met een iQunet Server met behulp van onze Applicaties, zullen alle andere geregistreerde Gebruikers die toegang hebben tot deze specifieke Server uw e-mailadres kunnen zien.
 • Met onze professionele adviseurs (bijv. advocaten): We kunnen uw Persoonsgegevens delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting; om de rechten, eigendommen of veiligheid van iQunet te beschermen en te verdedigen; ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid; om de persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Applicaties of het publiek te beschermen; om mogelijk wangedrag in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken; dit omvat het uitwisselen van informatie met derden ten behoeve van fraudebeschermingsverzekeringen en kredietrisicovermindering.
 • Met uw toestemming: We kunnen uw Persoonsgegevens met uw toestemming voor elk ander doel vrijgeven.

 

Hoe lang worden uw Persoonsgegevens bewaard?

We bewaren uw Persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid. We zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan Onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als We uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en Onze wettelijke overeenkomsten en Ons beleid te handhaven.

We bewaren ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of wanneer We wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

 

Overdracht van uw Persoonsgegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de vestigingskantoren van iQunet en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar – en onderhouden op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied van de overheid bevinden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van uw rechtsgebied. Uw instemming met dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.

We zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat er geen overdracht van uw persoonlijke gegevens zal plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er voldoende controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

 

Beveiliging van uw Persoonsgegevens

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn. We hebben redelijke technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot Persoonsgegevens die zijn verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt. U dient echter te onthouden dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslagmethode 100% veilig is en We kunnen niet garanderen dat onbevoegde derden deze maatregelen nooit zullen kunnen omzeilen of uw Persoonsgegevens voor ongepaste doeleinden kunnen gebruiken. Elke overdracht is op eigen risico.

 

Verwerking van uw Persoonsgegevens

We kunnen externe bedrijven en personen in dienst nemen (“Dienstverleners”) om Onze Dienst te faciliteren, om de Dienst namens Ons te leveren, om Dienstgerelateerde services uit te voeren of om Ons te helpen bij het analyseren van hoe Onze Applicaties worden gebruikt. Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens Ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor enig ander doel te gebruiken.

 

Analytics

We kunnen externe dienstverleners gebruiken om het gebruik van onze Diensten te controleren en te analyseren.

 • Google Analytics Google Analytics is een webanalyse-service aangeboden door Google die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Dienst te volgen en te monitoren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar de Google Privacy & Terms-webpagina: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 

Rechten van Betrokkenen

U kunt op elk moment een schriftelijk verzoek indienen om toegang te krijgen tot alle Persoonsgegevens die Wij over u bewaren en om een kopie te verkrijgen van de informatie die Wij bewaren. Als uw Persoonsgegevens zijn gewijzigd, hebt u het recht om Ons te vragen om de verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens die Wij over u hebben te corrigeren of aan te vullen of te wissen.

 

Ongeoorloofd gebruik van de Applicaties

U verbindt zich ertoe (1) de informatie weergegeven in de Applicaties niet illegaal te gebruiken (2) de Applicaties niet te gebruiken om de Applicaties te beschadigen, te transformeren, te onderbreken of te stoppen of de Applicaties minder efficiënt te maken, (3) de Applicaties niet te gebruiken voor het verzenden of plaatsen van computervirussen of voor het verzenden of plaatsen van materiaal dat beledigend, obsceen of bedreigend is (4) de Applicaties niet zodanig te gebruiken dat de rechten van een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een vereniging worden geschonden zoals het recht op privacy, gegevensbescherming en de intellectuele eigendomsrechten (5) de Applicaties niet te gebruiken voor het plaatsen en verzenden van materiaal voor promotionele of reclamedoeleinden zonder de voorafgaande toestemming van iQunet te vragen, en voor zover de ontvanger daarom heeft verzocht.

 

Aansprakelijkheid van iQunet

De informatie die u via de Applicaties verkrijgt, kan allerlei gebreken bevatten. iQunet garandeert de beschikbaarheid, actualiteit of juistheid van de informatie niet en is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze informatie zou kunnen voortvloeien. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige garantie. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor mogelijke virussen die ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de Applicaties kunnen voorkomen. We behouden ons het recht voor om de informatie op de Applicaties op elk moment te wijzigen.

 

Links naar andere websites

Onze Applicaties kunnen links bevatten naar websites van derden die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorverwezen naar de site van die derde partij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor de privacynormen en -praktijken van die derde partij. We raden u aan het relevante privacybeleid van deze derden en hun websites te lezen en te begrijpen voordat u hun cookies accepteert en hun website bezoekt, om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

 

Privacy van kinderen

Onze Applicaties zijn niet gericht op personen onder de 18 jaar (“Kinderen”). We verzamelen of bewaren niet bewust persoonlijke gegevens van iemand onder de 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u merkt dat uw kind Ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, neem dan contact met Ons op. Als We Ons ervan bewust worden dat We persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van ouderlijke toestemming, zullen We stappen ondernemen om deze zo snel mogelijk te verwijderen.

 

Wijzigingen aan dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen en bijwerken om ervoor te zorgen dat het beleid de manier weergeeft waarop We uw persoonlijke gegevens op dat moment verwerken. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst. U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te bekijken op eventuele wijzigingen.

 

Contacteer Ons

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op: