Veelgestelde Vragen

Home > Documentatie > Veelgestelde Vragen

Veelgestelde Vragen

Q1: Hoeveel draadloze sensoren kan een iQunet sensornetwerk aan?

Het aantal sensoren is virtueel onbeperkt. Er staat geen limiet op het aantal sensoren in één iQunet sensornetwerk. Het is ook mogelijk om verschillende sensortypes te combineren binnen in één netwerk. De centrale netwerknode is het Basisstation. Alle data die door de sensoren verzameld wordt, wordt opgeslagen op de iQunet Server vastgehecht aan het Basisstation.

Q2: Wat is het bereik van de draadloze iQunet sensor?

Het bereik van een iQunet sensor is enkele honderden meters in open veld. In industriële omgevingen is het bereik kleiner door interferentie en reflecties. Als de sensor volgens onze instructies gemonteerd is, kan u een bereik tot 50 meter bekomen in een relatief open fabrieksomgeving. In een erg dichte fabrieksomgeving met metalen constructies overal, zal het bereik gaan tot 30 meter. Als de sensor of het Basisstation in een metalen kast wordt gezet, zal het bereik dalen tot minder dan 10 meter. U kan altijd de signaalsterkte nakijken op het Sensordashboard om te zien of de sensor in staat was contact te maken met het Basisstation. Door restricties van de regering in het gebruik van de vrije frequentiebanden is het niet toegelaten om het uitzendvermogen van de sensor te verhogen, ook al zouden we dat kunnen.

 

Q3: Kan ik het bereik van het sensornetwerk vergroten?

Ja, dat kan! U kan een iQunet Repeater gebruiken om het bereik van het sensornetwerk uit te breiden. Er kan een onbeperkt aantal Repeaters toegevoegd worden binnen het bereik van het Basisstation. Elke Repeater kan op zijn beurt een onbeperkt aantal sensoren bedienen. Er mag echter niet meer dan één Repeater aanwezig zijn tussen elke sensor en zijn Basisstation. Als er meerdere Repeaternodes in het netwerk aanwezig zouden zijn, zou de activiteit van de radiotransmitters in de sensors drastisch verhogen. Door dit te vermijden kunnen we u een lange batterijlevensduur garanderen.

Q4: Wat is de levensduur van de 2 batterijen in de sensors?

Opmerking: meer informatie over de berekening van de levensduur van de batterij zal binnenkort beschikbaar zijn in dit Google Spreadsheets-bestand.

 

De iQunet sensor is ontworpen om dagelijks 1 draadloze meting te doen. Zo krijgt u 365 maal meer metingen dan bij 1 manuele meting per jaar. Per batterijpaar kunnen er ongeveer 10000 metingen gedaan worden. De batterijlevensduur hangt dus af van de sensorinstellingen die u op het Sensordashboard ingeeft.

 

De batterijen van de Trillingssensor gaan bijvoorbeeld tot 5 jaar mee als er elke dag één trillingsmeting van 4096 samples over de 3 assen wordt gedaan. Elke as telt als 1 meting.

 

10000/3/365 = 9.1 jaar > ± 5 jaar

 

Rekening houdend met lek over de batterij gaan we uit van een levensduur van ongeveer 5 jaar bij metingen van 4096 samples en een wakeup-tijd van meer dan 60 secondes.

 

Bij 1 meting per minuut geeft dit in theorie een levensduur van: 10000/3/(60×24) = 2.3 dagen

Bij 1 meting per uur geeft dit in theorie een levensduur van: 10000/3/24 = 138.9 dagen

 

Een belangrijke opmerking hierbij is dat de batterijen zuiver geïnstalleerd moeten worden. De sensorelektronica heeft een extreem laag vermogenverbruik. Door bijvoorbeeld de CR2032 knoopcelbatterijen aan te raken zal er wat vuil achterblijven op de batterijen waardoor er een lekstroom over de batterijpolen kan stromen. Hierdoor wordt de levensduur van de sensor met wel 50% ingekort!

 

Het is eveneens belangrijk om ervoor te zorgen dat de sensor zich binnen het draadloze bereik van het Basisstation bevindt. Als de sensor op de limiet van dit bereik zit, neemt het batterijverbruik toe omwille van de extra verbindingen die nodig zijn voor het doorsturen van de gegevens.

 

Q5: Hoe kan ik de levensduur van mijn batterijen maximaliseren?

De volgende tips kunnen u helpen om uw batterijen langer mee te laten gaan:

 

 • Zorg ervoor dat u de batterijen zuiver installeert. Door bijvoorbeeld de CR2032 knoopcelbatterijen aan te raken zal er wat vuil achterblijven op de batterijen waardoor er een lekstroom over de polen van de batterij kan stromen. Hierdoor wordt de levensduur van de batterijen met wel 50% ingekort.
 • Zorg ervoor dat u de nieuwste iQunet Server-softwareversie heeft geïnstalleerd.
 • Zorg voor een goede verbinding tussen de sensor en het Basisstation (rechtstreeks of via de optionele Repeater). Een slechte verbinding zorgt voor een slechte overdracht van metingen wat resulteert in extra overdrachtstijd/gebruik van de batterij.
 • Stel het wekinterval (wake-up interval) van de sensor in op 2 minuten.
 • Verminder het aantal metingen per dag (naar bijvoorbeeld 1 meting per dag). Per batterijpaar zijn er ongeveer 3300 metingen van 2048 samples beschikbaar per meetas.
 • Verminder het aantal samples (2048 samples is in de meeste gevallen een goede lange termijn instelling).
  • Voor het opvolgen van lagers bij een bemonsteringsfrequentie van 3200Hz duurt één meting 0,64 seconden.
  • Voor het opvolgen van langzamer draaiende machines bij een bemonsteringsfrequentie van 1600Hz duurt één meting 1,28 seconden.
 • Verminder het aantal meetassen. Soms is een meetas niet relevant.
 • Zorg ervoor dat u een drempelwaarde instelt om te voorkomen dat u metingen uitvoert wanneer de machine inactief is.
 • Gebruik de geïntegreerde Anomaliedetectieservice van iQunet voor een adequate opvolging met een minimum aan metingen.
Q6: Waar wordt mijn data opgeslagen? Moet ik een cloudkost betalen?

De sensormetingen worden opgeslagen op de iQunet Server die u aankoopt samen met de sensors en de netwerkcomponenten. Deze server draait verschillende processen en bevat een database. (Wij berekenen “in the edge – not in the cloud”). De ingebedde OPC UA Server zorgt ervoor dat u gratis aan uw data kan vanaf elke OPC UA client. Het is de visie van iQunet dat de data die verzameld is door de klant, ook kosteloos toebehoort aan de klant. Natuurlijk moet u wel stabiele netwerktoegang hebben om de server aan te kunnen spreken en de data te visualiseren of om de data op te halen via OPC UA Servercommunicatie.

Q7: Moet ik software installeren en licenties kopen om een sensornetwerk te kunnen opzetten en te starten met monitoren?

Het is niet nodig om buiten een browser nog extra software te installeren om toegang te kunnen krijgen tot het iQunet Sensordashboard. Bovendien moet u geen enkele licentie betalen. Bij de aankoop van het product heeft u al betaald voor zowel de hardware als de hierop vooraf geïnstalleerde software. Wij raden aan om de Chrome-browser te gebruiken, hoewel elke andere browser die webRTC ondersteunt ook prima werkt. U kan controleren of uw browser deze open source ontwikkeling ondersteunt door te surfen naar http://iswebrtcreadyyet.com/legacy.html. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om het Sensordashboard te bekijken met een webRTC-compatibele browser vanop verschillende apparaten, zoals smartphones, tablets en meer.

 

Houd er echter rekening mee dat, hoewel de vooraf geïnstalleerde software gratis wordt verstrekt, bepaalde services en licenties niet zijn inbegrepen en apart moeten worden besteld. Deze aanvullende diensten omvatten de iQunet Support and Repair Services, de Anomaly Detection Service (AI-aaS), de iQunet-CloudLink Database Service (DBaaS) en de LoraWAN sensor payload decoder licentie.

Q8: Wat gebeurt er als het internet of intranet faalt?

Zolang de Servers (en Repeaters) verbonden zijn met het 230V-hoofdnet, blijft de datacollectie en monitoring verder gaan zelfs zonder internet/intranetconnectie. Het iQunet sensornetwerk blijft draaien omdat wij “in the edge” werken en niet “in the cloud”. De data wordt opgeslagen vlakbij het sensornetwerk. Alleen de visualisatie (via browser) gebeurt over het netwerk.

Q9: Ik ben een test aan het doen met de Trillingssensor en ik meet 1gRMS terwijl de sensor niets aan het meten is (hij ligt gewoon op de tafel). Waarom gebeurt dit?

De Trillingssensor bevat een acceleratie-MEMS-chip. Zelfs wanneer deze sensor gewoon op tafel ligt, meet deze de zwaartekracht. Afhankelijk van hoe de sensor op de tafel ligt, gaat u een +1g of -1g waarde zien op de as in lijn met de zwaartekracht. U kan de hoogdoorlaatfilter in het Sensordashboard instellen om deze zwaartekrachtmetingen uit de grafieken te filteren.

Q10: Is het mogelijk om een magnetische basis vast te maken aan de draadloze sensor zonder de signaalkwaliteit te verstoren?

Ja, dit is mogelijk. Sommige van onze sensoren zoals bijvoorbeeld de Trillingssensor zijn niet gevoelig voor magneten. U kan deze sensoren dus op een magnetische basis monteren en zo snel online metingen starten. Andere sensoren zoals de Benaderingssensor werken op basis van een meting van het magnetisch veld. Het zou dus niet zinvol zijn om deze sensoren op een magnetische basis te monteren aangezien de metingen dan verstoord worden.

Q11: Waarom zijn de iQunet Trillingssensoren niet gekalibreerd?

iQunet Trillingssensoren worden niet gekalibreerd omdat de kalibratie enkel geldig is voor een bepaalde frequentie en temperatuur. Aangezien deze parameters in een reële industriële omgeving nooit constant gehouden kunnen worden en een kalibratieprocedure per sensor bovendien duur is, kiest iQunet voor een meer praktische aanpak.

In plaats van elke sensor één keer per jaar te (her)kalibreren, houdt iQunet, naast het tijdssignaal, verschillende trends van het vibratiesignaal bij (bijvoorbeeld RMS). Op basis van deze trends kunnen afwijkingen automatisch gedetecteerd worden, daar waar bij een eenmalige meting gewerkt moet worden met op voorhand vastgelegde grenswaardes. Aangezien de sensor niet verwijderd moet worden voor kalibratie, kan hij bovendien op een identieke plaats gemonteerd blijven. Dit leidt tot consistente trend tracking metingen. Aangezien de iQunet sensoren volledig draadloos werken, is er ook geen risico op een variabel contactoppervlak, een gewijzigd meetpunt, storingen over de bekabeling, of zelfs een foutief uitgevoerde meting. Machineproblemen op korte termijn kunnen dus sneller gedetecteerd worden, ook zonder kalibratie.

Aangezien de sensor niet gekalibreerd moet worden, zijn de onderhoudskosten per sensor veel lager en kan het sensorontwerp tevens eenvoudiger gehouden worden wat resulteert in een lager stroomverbruik en een langere levensduur van de batterijen.

De piekfrequenties in het spectrum zijn bovendien ook afhankelijk van het toerental. Zelfs bij een theoretisch constant toerental zal er in het spectrum een ongekende verschuiving zichtbaar zijn door variabele motorbelasting, variaties in de frequentiesturing van de motor, enz. Deze verschuivingen zijn echter constant over het hele spectrum. Hierdoor kan men in het spectrum gebruik maken van ordes van de fundamentele frequentie (1X, 2X, 3X, enz.). Hetzelfde principe geldt voor een niet gekalibreerde iQunet sensor.

Q12: Hoe meten de iQunet sensoren de temperatuur?

Al onze industriële sensoren hebben een temperatuursensorchip aan boord. Deze elektronische temperatuursensor bevindt zich op de PCB binnen in de sensoreenheid en meet dus de massatemperatuur van de draadloze sensor. Er zal bijgevolg een kleine vertraging zijn tussen de oppervlaktetemperatuur van de sensoreenheid en de temperatuur die binnenin gemeten wordt. Deze ingebouwde temperatuursensoren hebben een meetbereik van -20°C tot +70°C en een nauwkeurigheid van +-0,5°C (max). De temperatuur wordt automatisch elke 15 minuten opgeslagen. Deze sensoren moeten ten allen tijde binnen het draadloze bereik van het Basisstation blijven (dus in contact zijn met het Basisstation).

Q13: Wat gebeurt er als het wakeup-interval groter is dan het queue-interval van de sensor?

Het wakeup-interval is een interne parameter van de iQunet sensors en geeft het maximale tijdsinterval aan waarbinnen de sensor de slaapstand moet verlaten en contact moet opnemen met het Basisstation om zijn geplande taken op te vragen. Als er geen taak is gepland voor deze sensor of als het Basisstation niet kon worden gecontacteerd (bijvoorbeeld omdat het Basisstation buiten bereik is), keert de sensor terug naar slaapstand voor de duur van het wakeup-interval. Het doel van dit wakeup-interval is om de levensduur van de batterij te verlengen.

Het queue-interval definieert de tijdspanne tussen twee automatische metingen.

Wanneer het wakeup-interval groter is dan het queue-interval, zullen de metingen slechts plaatsvinden wanneer de sensor uit slaapstand gaat. Wanneer de sensor wordt geactiveerd, neemt deze contact op met het Basisstation voor de lijst met nog uit te voeren metingen.

Q14: Waarom zijn mijn instellingen verloren na het uit- en aanschakelen?

Om te voorkomen dat de database corrupt zou worden na stroomuitval en om vroegtijdige slijtage van de SD-kaart door het veelvuldig schrijven van kleine datablokken te voorkomen, wordt de interne database gebruikt in WAL-modus (write ahead logging). Dit betekent dat de datatransacties niet onmiddellijk uitgevoerd worden maar eerst worden opgeslagen in kleine shared-memory bestanden. Deze bestanden worden naar de hoofddatabase geschreven om de 900 secondes of om de 1000 databasetransacties, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

 

Omdat er in het dashboard momenteel geen mogelijkheid voorzien is om een transactie naar de database te forceren, raden we aan om 15 minuten te wachten voordat u het systeem uitschakelt zodat de time-out verstreken is en de instellingen naar de database zijn geschreven. We zoeken naar een oplossing hiervoor voor een toekomstige release.

Q15: Kan ik reeds geïnstalleerde analoge sensoren controleren met het iQunet sensornetwerk?

We hebben recent het iQunet Wireless Sensor Bridge-systeem ontwikkeld. De Sensor Bridge is een 24VDC- of 5.1VDC-gevoed apparaat dat tot 3 verwisselbare plug-in modules kan accepteren voor de digitalisering van analoge monitoringssensoren. Elke module accepteert een analoog signaal van één 1-axiaal IEPE-compatibel apparaat en zet dit analoge signaal om naar digitaal. Het digitale signaal wordt vervolgens draadloos doorgestuurd naar de iQunet Server via de ingebouwde Bridge Repeater-module, waar het samen met zijn tijdstempel wordt opgeslagen in de OPC-database. Op deze manier kan u bestaande analoge monitoringsensors combineren met de draadloze iQunet sensors en alle data in één enkele database opslaan voor verdere verwerking.