Hoe kan ik data-acquisitie starten met de GraphQL API’s?

Home > Documentatie > Kennisdatabase > Hoe kan ik data-acquisitie starten met de GraphQL API’s?

Hoe kan ik data-acquisitie starten met de GraphQL API’s?

Data-acquisitie kan gestart worden met de GraphQL API’s. Deze GraphQL API’s zijn bereikbaar via http://xxx.xxx.xxx.xxx:8000/graphql waar xxx.xxx.xxx.xxx het IP-adres van uw iQunet Server is. U kan de GraphQL interface openen in uw webbrowser of de API’s aansturen vanuit een client library in Python, Matlab, enz.

 

Met de GraphQL API’s kan u manueel een meting starten ofwel automatische periodieke metingen aanzetten.

 

Manueel gestarte metingen

Elk sensortype heeft zijn eigen commando om een meting te starten.

 

a) Benaderingssensor

mutation {hallRunSetup(sensitivity: 128, macId: “20:ba:bd:9f”) {ok}}

 

Vereiste argumenten:

 • numSamples,
 • sensitivity, een eenheidsloos getal tussen 0 (uit) en 255 (hoogste gevoeligheid).

 

b) Inclinatiesensor

mutation {tiltRunSetup(threshold: 0.0, numSamples: 255, guardRoll: 50, macId: “44:44:44:44”) {ok}}

 

Vereiste argumenten:

 • tiltGuardRoll,
 • tiltNumSamples,
 • tiltThreshold.

 

c) Schakelende Benaderingssensor

mutation {reedRunSetup(numSamples: 31, macId: “f2:8e:cc:78”) {ok}}

 

Vereiste argumenten:

 • numSamples, het aantal transmissies voordat de sensor terug naar slaapstand gaat.

 

d) Trillingssensor

mutation {vibrationRunSetup(sampleRate: 3200, formatRange: 16, threshold: 0.01, axis: “XYZ”, numSamples: 2048, macId: “e7:f9:6e:36”) {ok}}

 

Vereiste argumenten:

 • sampleRate,
 • formatRange,
 • numSamples,
 • axis,
 • rms threshold.

 

Automatische metingen

Met de setQueueEnabled-methode kan de gebruiker automatische metingen aan of uitzetten op een specifieke sensor.

mutation {setQueueEnabled(enabled: true, macId: “e7:f9:6e:36”) {ok}}

 

Vereiste argumenten:

 • enabled: true om automatische metingen aan te zetten, false om automatische metingen uit te zetten.

 

De setQueueInterval-methode stelt het automeasurement-interval in van de geselecteerde sensor.

mutation {setQueueInterval(interval: 120, macId: “e7:f9:6e:36”) {ok}}

 

Vereiste argumenten:

 • interval, eenheid [s].