Hoe kan ik data afhalen van de GraphQL Server?

Home > Documentatie > Kennisdatabase > Hoe kan ik data afhalen van de GraphQL Server?

Hoe kan ik data afhalen van de GraphQL Server?

De GraphQL API’s zijn toegankelijk via http://xxx.xxx.xxx.xxx:8000/graphql. Als u via de hotspot verbinding maakt, moet u 192.168.42.1 gebruiken voor toegang tot de API’s. Als u via het internet verbindt, moet u het IP-adres van de server gebruiken in plaats van dat van de hotspot. Vervang de “xxx.xxx.xxx.xxx” in http://xxx.xxx.xxx.xxx:8000/graphql door dit adres.

 

Belangrijke opmerking: wanneer u via de hotspot verbindt met de GraphQL ontwikkelingsinterface, dan heeft de server nog steeds een werkende internetconnectie nodig om bepaalde browserbibliotheken van CDN te kunnen downloaden. Deze vereiste zal in latere versies worden geschrapt.

 

Alle documentatie over de API’s kan u vinden in de Documentation Explorer aan de rechterzijde op http://xxx.xxx.xxx.xxx:8000/graphql.

Klik op “Docs” in de rechterbovenhoek om deze Documentation Explorer te openen. Hier kan u een lijst vinden met alle beschikbare queries en mutations.

 

 

 

Om bijvoorbeeld trillingsdata op te halen moet u eerst de exacte tijdstempel hebben. Deze kan u vinden via “vibrationTimestampHistory”. Gebruik deze tijdstempel daarna om de “vibrationArray” die u nodig heeft op te halen.

 

{

deviceManager {

device(macId: “78:47:8e:af”) {

__typename

… on GrapheneVibrationCombo {

vibrationTimestampHistory(limit:10)

}

}

}

}

 

Bovenop het exacte tijdstip moet u specificeren welke velden u uit de “vibrationArray” wil ophalen.

 

{

deviceManager {

deviceList {

parent

macId

tag

}

device(macId: “78:47:8e:af “) {

__typename

… on GrapheneVibrationCombo {

lastSeen

vibrationTimestampHistory

vibrationArray(isoDate: “2018-03-08T09:12:48.681441+00:00”) {

axis

numSamples

sampleRate

rawSamples

formatRange

}

}

}

}

}

 

Het resultaat van deze “vibrationArray”-request is een onbewerkte “AccelerationPack“-structuur. Dit object bevat de volgende data-elementen:

AccelerationPack =

  • numSamples: aantal samples in de trillingsdatavector
  • rawSamples: onbewerkte, ongeschaalde trillingsdatavector
  • sampleRate: [Hz]
  • formatRange: gevoeligheid tijdens opname (e.g 4 == ±4g)
  • axis: ‘X’, ‘Y’ of ‘Z’

 

 

Houd er rekening mee dat het “rawSamples”-deel de onbewerkte trillingsdata bevat en dat deze nog naar g-eenheden moet geconverteerd worden.

 

Onbewerkte trillingsdata -> Acceleratie[g]

De onbewerkte trillingsvector kan naar acceleratie g-eenheden omgezet worden met de volgende formule, (n == numSamples):

Accel[g]=rawSamples[1..n]/512.*formatRange

Times[s]=[0:n-1]./sampleRate