Wat stelt de signaalsterkte (RSSI) waarde in het iQunet Sensordashboard voor?

Home > Documentatie > Kennisdatabase > Wat stelt de signaalsterkte (RSSI) waarde in het iQunet Sensordashboard voor?

Wat stelt de signaalsterkte (RSSI) waarde in het iQunet Sensordashboard voor?

1. Algemene informatie

RSSI staat voor Received Signal Strength Indicator. Het is een maat voor de draadloze signaalsterkte tussen de sensor en het Basisstation (“Signal Strength”-waarde in het iQunet Sensordashboard).

 

 

Opmerking: als er zich een Repeater bevindt tussen de sensor en het Basisstation en de sensor zijn gegevens effectief via deze Repeater verstuurt naar het Basisstation (en niet rechtstreeks), dan is de RSSI-waarde van de sensor de signaalsterkte tussen de sensor en de Repeater.

 

Opmerking: de RSSI-waarde van het Basisstation hangt af van welk apparaat het laatst actief is geweest. Het toont de RSSI-waarde van de sensor of Repeater die het meest recente datapakket naar het Basisstation heeft gestuurd. De RSSI-waarde van het Basisstation kan dus grote variaties bevatten en kan niet worden gebruikt voor de evaluatie van de signaalsterkte van de sensoren of Repeaters.

 

Opmerking: de iQunet RSSI-waardes zijn niet gerelateerd aan de RSSI-waardes die gebruikt worden voor Wi-Fi.

 

 

2. Technische achtergrond

De “Signal Strength”-waarde in het iQunet Sensordashboard is gebaseerd op de rssival byte van de sub-GHz transceiver die wordt gebruikt in de iQunet sensoren (zie onderstaande afbeelding). Deze waarde wordt vervolgens omgezet in dBm-eenheden met de volgende formule: rssi_dBm = round(float(rssival)-140)*4,0/7,0 – 40 waardoor een bereik van ongeveer -100 tot -30 dBm bestreken wordt.

 

 

 

3. Updaten van de RSSI-waarde

De RSSI-waarde in het Sensordashboard wordt getriggerd om te updaten wanneer u op een apparaat klikt in de “Connected Devices”-lijst aan de linkerkant en het bijbehorende sensorstatuspaneel wordt getoond. De RSSI-waarde wordt ook elke vijftien minuten automatisch bijgewerkt.

 

 

U kan de RSSI-verzoeken bekijken in het “Network Activity”-paneel aan de linkerkant (zie onderstaande figuur).

 

 

 

4. RSSI-scores in het Sensordashboard

In het iQunet Sensordashboard kan u een indicatie vinden van hoe goed de signaalsterkte is tussen het apparaat en het Basisstation. Deze signaalsterkte wordt uitgedrukt als een score op 5.

 

 

De volgende tabel toont welke RSSI-waardes (in dBm) overeenkomen met welke RSSI-scores in het Sensordashboard.

 

RSSI-waarde RSSI-score
< -102 dBm 0/5
< – 97 dBm 1/5
< -91 dBm 2/5
< -85 dBm 3/5
< -80 dBm 4/5
>= -80 dBm 5/5

 

 

5. Betekenis van de RSSI-waarde

Metingen kunnen met succes worden verzonden met RSSI-waardes tot -102 dBm. Draadloze radiocommunicatie kan echter (tijdelijk) worden beïnvloed door verschillende externe factoren (zoals bijvoorbeeld EMI, ander dataverkeer op het ISM-kanaal afkomstig van andere bronnen,…). Als er delen van de meting verloren gaan als gevolg van deze externe interferenties, zal de sensor deze ontbrekende datapakketten (en dus niet de volledige meting) opnieuw verzenden totdat de data-overdracht voltooid is. Op deze manier bespaart de sensor batterijvermogen en wordt de zendtijd tot een minimum beperkt. De verloren pakketten worden maximaal 5 keer opnieuw verzonden. Als de datatransmissie na deze 5 pogingen nog steeds niet succesvol was, wordt de volledige meting in de sensor gewist en wordt het draadloze kanaal vrijgemaakt voor toekomstige nieuwe metingen van dezelfde sensor of van andere sensoren. Op deze manier wordt een zeer robuust communicatie- en gegevensoverdrachtsysteem opgezet.

 

Voor sensoren op batterijen is het echter aangeraden om RSSI-waardes lager dan -97 dBm te vermijden en een zo hoog mogelijke RSSI-waarde na te streven om dataverlies door interferenties te voorkomen en de levensduur van de batterij zo veel mogelijk te verlengen.