Case Study 3: Papierfabriek

Home > Documentatie > Case Studies > Case Study 3: Papierfabriek

Case Study 3: Papierfabriek

De onderstaande figuur toont een screenshot van het iQunet Sensordashboard waarop de lagerschade op een vrijlopende wals in een papierfabriek te zien is. De bemonsteringsfrequentie werd bewust verlaagd en het aantal samples verhoogd om een meting van 5 secondes te bekomen.

Paper mill case study: haystack

In bovenstaande figuur is duidelijk de “hooiberg” zichtbaar die kenmerkend is voor een stadium 7 of stadium 8 lagerfout inclusief de reeds ontstane breedbandruis. De figuur hieronder toont de verschillende stadia in lagerfouten.

Stages of bearing faults

De temperatuursmonitoring op het lager vertoont een stijgende tendens gedurende de laatste maand (zie onderstaande figuur). De RMS waardes (in velocity) blijven wel stabiel op alle assen over de laatste maand.

Op basis van deze gegevens wordt het besluit genomen om het onderhoud uit te stellen tot een volgende geplande onderhoudsstop.

Paper mill case study: RMS values over time
Vibration severity