Case Study 2: Biomassacentrale

Home > Documentatie > Case Studies > Case Study 2: Biomassacentrale

Case Study 2: Biomassacentrale

Onderstaande figuur toont een opvolging van een lager in een ovenventilator in een biomassacentrale waarbij de lagerschade van week tot week toeneemt.

 

De breedbandruis vergroot elke week zienderogen.

De amplitude van 1 frequentie stijgt eveneens week na week.

Gezien de installatie slechts korte tijd in dienst is, wordt vermoed dat er een installatiefout werd begaan.

Om bijkomende schade te beperken dient er ingegrepen te worden of eventueel teruggegrepen te worden naar de garantieregeling met de leverancier van de apparatuur.

Biomass power plant case study: broadband noise increase