Industriële IEPE Piëzo-elektrische Accelerometer

Home > Producten > Draadloze Sensoren > Industriële IEPE Piëzo-elektrische Accelerometer

Industriële IEPE Piëzo-elektrische Accelerometer

251120 IEPE accelerometer

Industriële IEPE Piëzo-elektrische Accelerometer

Artikelnummer: IVIB251120-IEPE-T1AX

De iQunet IEPE Piëzo-elektrische Accelerometer is een apparaat dat de conditie van uw ronddraaiend materiaal controleert. Dit past goed in de strategie van voorspellend onderhoud en materiaalbetrouwbaarheid.

 

De iQunet IEPE Annular Shear Piëzo-elektrische Accelerometer is een compact 4mA aangedreven apparaat dat trillingsdata meet. De sensor wordt gevoed met een constante stroomtoevoer van 4 mA (2 tot 10 mA DC). De accelerometer verzamelt analoge tijdreeksen van trillingsdata op één as met behulp van de industriestandaard ICP/IEPE/LIVM 2-draads spanningstransmissietechniek. De Piëzo-elektrische Accelerometer kan worden geïntegreerd in het iQunet-systeem via de iQunet IEPE-Trillingsmodule voor de iQunet Draadloze Sensorbrug, waar het analoge signaal wordt gedigitaliseerd en voorbereid voor draadloze overdracht naar de iQunet Server. De digitale sensordata kunnen vervolgens worden verzameld op de iQunet Server en sensorinstellingen zoals bemonsteringssnelheid, aantal samples, dynamisch bereik, automatisch meetinterval, enz. kunnen vanop afstand worden ingesteld.

 

De sensor maakt een verbinding met het centrale Basisstation via de Repeater-module ingebouwd in de Draadloze Sensorbrug. De data wordt gevisualiseerd op het iQunet Sensordashboard op de iQunet Data-server. U kan hier onder andere tijdreeksen in versnelling (g) en snelheid (mm/s), spectrale grafieken in (g) en (mm/s) inclusief watervalplots, RMS-trendwaardes en grafieken in (g) en (mm/s), crest factor-waardes en piekwaardes bekijken.

 

Gebruikt in: conditiemonitoring van lagers; verkeerde uitlijning, onevenwicht,… van ronddraaiend materiaal in industriële omgevingen