Draadloze Monitoringsensoren op Batterijen

Home > Draadloze Monitoringsensoren op Batterijen

Draadloze Monitoringsensoren op Batterijen

Trillingssensor

De bekroonde draadloze Trillingssensor van iQunet kan gebruikt worden om machinecondities zoals trillingen en temperatuur te controleren. Het batterij-gevoede instrument combineert een sensor, datacollector en radio in één compact apparaat. De sensor verzamelt trillingsacceleratiedata op alle 3 assen. De data kan achteraf geanalyseerd worden voor beter inzicht over de staat van de machine.

Inclinatiesensor

De Inclinatiesensor van iQunet controleert de hellingshoek van machinale componenten. Pitch- en roll-waardes worden in burst-mode verzameld voor controledoeleinden. Er kan een beveiligingswaarde ingesteld worden voor de roll-waarde. Wanneer de machinecomponent deze ingestelde hoek overschrijdt, wordt er een alarm gegenereerd door de sensor dat dan opgepikt kan worden door de iQunet actuator. De actuator kan geprogrammeerd worden om een PLC aan te sturen die de machine uitzet wanneer er een alarmsignaal binnen komt.

Benaderingssensor

De Benaderingssensor van iQunet controleert de lineaire afstand tussen machinecomponenten. Deze accurate en eenvoudig te programmeren sensor meet het magnetische veld op basis van het Hall-effect. Hierdoor kan deze sensor de nabijheid van een magneet detecteren in een straal van enkele nanometers. Dit maakt het mogelijk om parameters zoals de uitlijning en de spanning van transportbanden accuraat op te volgen over langere periodes.

Schakelende Benaderingssensor

Deze magnetisch aangestuurde interne reed-schakelaar controleert draadloos de aanwezigheid van machinecomponenten. De open schakelaar wordt in de aanwezigheid van een magneet gesloten. De Schakelende Benaderingssensor kan allerlei data verzamelen zoals het aantal machinecycli, de rotatiesnelheid van machineonderdelen of de positie van een deur (open of gesloten).

Temperatuurloggersensor (beschikbaar in 2020)

De draadloze Temperatuurlogger van iQunet wordt geactiveerd via het sensordashboard. Gebaseerd op een instelbaar trillingsniveau start het loggen van de temperatuur zelfs buiten het draadloze sensornetwerk. Eens terug in het sensornetwerk geeft de sensor alle data vrij. Zoals bij alle iQunet sensors wordt de data opgeslagen op de iQunet server en kan deze gevisualiseerd worden op het sensordashboard of via OPC UA communicatie opgehaald worden.

VOC/CO2 Sensor (beschikbaar in 2020)

Deze draadloze VOC/CO2 Sensor kan niveaus van vluchtige organische verbindingen (Volatile Organic Compounds VOCs), koolstofdioxide (CO2), relatieve vochtigheid en temperatuur in de lucht rondom de sensor meten. Dit is nuttig om de luchtkwaliteit in werkomgevingen te controleren en ervoor te zorgen dat deze ruimtes aan de lokale reglementen voldoen. De sensor is draadloos en werkt op batterijen.

PIR Bewegingssensor (beschikbaar in 2020)

De PIR (Passive Infrared) Bewegingssensor van iQunet detecteert niveauveranderingen van infraroodstraling. De PIR sensor meet het infrarood licht dat afstraalt van de objecten in zijn gezichtsveld.  Met de draadloze sensor op batterijen kan u gebieden en verkeer controleren en zo waardevolle gegevens genereren.