Draadloze monitoringsensoren op batterijen

iQunet > Draadloze monitoringsensoren op batterijen

Draadloze monitoringsensoren op batterijen

Trillingssensor

De bekroonde trillingssensor van iQunet wordt gebruikt om machinecondities zoals trillingen en temperatuur te controleren. Het draadloze instrument op batterijen bevat een sensor, datacollector en radio in één compact apparaat. De sensor verzamelt trillingsdata (acceleratie) over 3 assen die geanalyseerd kan worden voor beter inzicht in de conditie van de machine.

Hellingssensor

De hellingssensor van iQunet controleert de hellingshoek van machinale componenten. Pitch- en roll-waardes worden in burst-mode verzameld voor controledoeleinden. Er kan een beveiligingswaarde ingesteld worden voor de roll-waarde. Wanneer de machinecomponent deze ingestelde hoek overschrijdt, wordt er een alarm gegenereerd door de sensor dat opgepikt kan worden door de iQunet actuator. De actuator kan geprogrammeerd worden om een PLC aan te sturen die de machine uitzet wanneer er een alarmsignaal binnen komt.

Nabijheidssensor

De nabijheidssensor van iQunet monitort de lineaire afstand tussen machinecomponenten. Deze accurate en eenvoudig te programmeren sensor meet het magnetische veld op basis van het Hall-effect. Hierdoor kan deze sensor de nabijheid van een magneet detecteren in een straal van enkele nanometers. Dit maakt het mogelijk om parameters zoals de uitlijning en de spanning van lopende banden accuraat op te volgen over lange periodes.

Proximity Switch Sensor

Deze magnetisch gestuurde interne reed schakelaar monitort de aanwezigheid van machinecomponenten draadloos. De open schakelaar wordt gesloten in de aanwezigheid van een magneet. De proximity switch sensor kan allerlei data verzamelen zoals het aantal machinecycli, de rotatiesnelheid van machineonderdelen of de positie van deuren (open of gesloten).

Temperatuurloggersensor

De draadloze temperatuurlogger van iQunet wordt geactiveerd via het sensordashboard. Gebaseerd op een instelbaar trillingsniveau start het loggen van de temperatuur zelfs buiten het draadloze sensornetwerk. Eens terug in het sensornetwerk geeft de sensor alle data vrij. Zoals bij alle iQunet sensors wordt de data opgeslagen op de iQunet server en kan deze gevisualiseerd worden op het sensordashboard of via OPC UA communicatie opgehaald worden.

VOC/CO2 Sensor (beschikbaar in 2019)

Deze draadloze VOC/CO2 sensor kan niveaus van vluchtige organische verbindingen (Volatile Organic Compounds VOCs), koolstofdioxide (CO2), relatieve vochtigheid en temperatuur in de lucht rondom de sensor meten. Dit is nuttig om de luchtkwaliteit in werkomgevingen te controleren en ervoor te zorgen dat deze ruimte aan de lokale reglementen voldoet. De sensor is draadloos en werkt op batterijen.

PIR Bewegingssensor (beschikbaar in 2019)

De PIR (Passive Infrared) bewegingssensor van iQunet detecteert niveauveranderingen van infraroodstraling. De PIR sensor meet het infrarood licht dat afstraalt van de objecten in zijn gezichtsveld. De draadloze sensor op batterijen laat u toe om zones en circulatie te monitoren.