Smart Building

iQunet > Smart Building

Smart Building

De luchtkwaliteit binnenshuis (Indoor Air Quality (IAQ)) is een term die de luchtkwaliteit van een gebouw beschrijft. Het verwijst meer bepaald naar de gezondheid en het comfort van de aanwezigen in het gebouw. Het beschrijft de toestand van de geconditioneerde lucht die door een ruimte circuleert waarin geleefd en gewoond wordt.
IAQ kan beïnvloed worden door microbiële verontreinigingen (zoals schimmel) die vooral afhangen van de temperatuur en de vochtigheid in een ruimte en door gasvormige verontreinigende stoffen (zoals CO, CO2 en Volatile Organic Compounds VOCs). Deze verontreinigende stoffen kunnen nadelige effecten hebben op de gezondheid van de aanwezigen in het gebouw. Om deze nadelige effecten te vermijden, is een accuraat luchtkwaliteitcontrolerend systeem essentieel.

 

iQunet heeft een draadloze oplossing op batterijen ontwikkeld waarvoor een patent is aangevraagd, voor het monitoren van de luchtkwaliteit binnenshuis. De voorgestelde oplossing is gebaseerd op onze sensoren die omgevingsparameters zoals temperatuur, vochtigheid en de aanwezigheid van gasvormige verontreinigende stoffen meten om de omgevingsgezondheid van een binnenruimte te bepalen en die omgevingsinformatie doorgeven als input voor het aansturen van HVAC-systemen (Heating, Ventilation and Air Conditioning) in Smart Buildings.

Meer zelfs, het HVAC-systeem zelf kan ook gemonitord worden met bijvoorbeeld de iQunet trillingssensoren. Dit geeft nooit eerder geziene mogelijkheden voor onderhoud lang voordat er een probleem kan ontstaan.