Smart Building

Home > Smart Building

Smart Building

De luchtkwaliteit binnenshuis (Indoor Air Quality (IAQ)) beschrijft de luchtkwaliteit binnenin een gebouw. De term heeft in het bijzonder betrekking op de gezondheid en het comfort van de aanwezigen in het gebouw. IAQ beschrijft dus de aard van de geconditioneerde lucht die door een woon- en leefruimte circuleert.
De luchtkwaliteit kan beïnvloed worden door microbiële verontreinigingen (zoals schimmel) die vooral afhangen van de temperatuur en de vochtigheid in een ruimte en door gasvormige verontreinigende stoffen (zoals CO, CO2 en Volatile Organic Compounds VOCs). Deze verontreinigende stoffen kunnen nadelige effecten hebben op de gezondheid van de bewoners. Om deze nadelige effecten te vermijden, is het essentieel om de luchtkwaliteit nauwkeurig te controleren.

 

iQunet heeft voor de controle van de luchtkwaliteit binnenshuis een draadloze gepatenteerde oplossing op batterijen ontwikkeld. De voorgestelde oplossing is gebaseerd op onze sensoren die omgevingsparameters zoals temperatuur, vochtigheid en de aanwezigheid van gasvormige verontreinigende stoffen meten om zo de gezondheid van een binnenruimte te bepalen en die deze omgevingsinformatie doorgeven als input voor de aansturing van HVAC-systemen (Heating, Ventilation and Air Conditioning) in Smart Buildings.

Meer zelfs, het HVAC-systeem kan bijvoorbeeld ook zelf gemonitord worden met behulp van de iQunet Trillingssensoren. Dit biedt ongekende mogelijkheden voor onderhoud en service, lang voordat er zich een probleem voordoet.

Buildings