Configuratie en Rapportering

Home > Configuratie en Rapportering

Configuratie en Rapportering

Sensorfirmware

De draadloze sensoren van iQunet werken met een ‘pull’-communicatieprotocol. De sensoren bevinden zich voor het grootste deel van de tijd in slaapstand om de batterijlevensduur te verlengen. Enkele milliseconden nadat ze gewekt zijn, versturen de sensoren data, ontvangen ze nieuwe instellingen van de iQunet server en delen ze statusinformatie met de iQunet OPC UA server. De “wek”-frequentie van de sensoren kan ingesteld worden naargelang de noden van uw eigen systeem.

De software die op de sensors draait, is zowel krachtig als efficiënt waardoor de batterijen meerdere jaren meegaan.

Sensordashboard

Op de iQunet server draait een webserver zodat communicatie met het sensornetwerk mogelijk is. De server kan aangesproken worden via een webRTC-ready browser. Er wordt automatisch een peer-to-peer-communicatienetwerk gevormd waarna het intuïtieve sensordashboard weergegeven zal worden.

In het dashboard kan u de status van de sensors bekijken of het meetinterval instellen voor automatische metingen. De opgenomen data wordt doorgestuurd naar de iQunet OPC UA server. Deze data kan echter ook vooraf in het dashboard bekeken worden door middel van dynamische grafieken.

De sensordashboardsoftware stuurt de sensormetingen aan en kan een elementaire data-analyse uitvoeren als er een trillingssensor aan verbonden is. De software maakt het voor gebruikers mogelijk om live data op te vragen alsook data te exporteren naar analytische softwarepakketten van derde partijen.

OPC UA Embedded Server

Op de iQunet server draait een embedded OPC UA (Unified Architecture) server. OPC UA is een uitbreiding van het zeer succesvolle standaard OPC communicatieprotocol. OPC UA start de data-acquisitie en zorgt voor gegevensmodellering en een veilige en betrouwbare communicatie tussen de fabrieksvloer en de onderneming. OPC UA is toekomstgericht en is eenvoudig te configureren en te onderhouden.

Google Sheets/Excel

Voor snelle en eenvoudige rapportering heeft iQunet een Google Sheets/Microsoft Excel Export tool ontwikkeld. Met behulp van deze tool kunnen spreadsheets gebruikt worden als een rapporteringstool voor proces- en apparatuurgegevens. Door in real-time te connecteren met de databron van het iQunet sensornetwerk, kunnen er snel rapporten gecreëerd worden. Productie-, kwaliteits- en performantierapporten zijn eenvoudig te genereren. De tool vereist geen enkele installatie en wordt aangestuurd vanuit het sensordashboard.

iQunet GraphQL API’s

Op de iQunet server draait eveneens een GraphQL server. GraphQL is een querytaal voor API’s en een runtime-omgeving om die queries in uit te voeren op bestaande data op de iQunet server. GraphQL voorziet ongeveer 200 volledig gedocumenteerde iQunet API’s. Er is een complete en duidelijke beschrijving beschikbaar van de data in de API, zodat u exact kan opvragen wat u nodig heeft. Er zijn krachtige ontwikkelingstools beschikbaar. Door één enkele evoluerende versie van GraphQL te gebruiken geven de GraphQL API’s continue toegang tot nieuwe eigenschappen en moedigen ze mooiere, eenvoudig te onderhouden servercode aan.